TOPページ > 新潟県私立女子高校偏差値

新潟県の高等学校の偏差値ランク・受験情報です。新潟の公立高校偏差値、私立高校偏差値ごとに高校をご紹介致します。

新潟県私立女子高校偏差値

新潟県私立女子高校偏差値表

偏差値新潟県私立女子高校偏差値表
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51新潟清心女子(特進)
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29


新潟県の私立女子高校の
新潟青陵高校、新潟清心女子高校、の偏差値を案内します。